Skip to Content

 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Declaration of cmfcCalendarV1Iranian::infoArrayToTimestamp() should be compatible with cmfcCalendarV1::infoArrayToTimestamp() in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/v1/calendarSystems/iranian.class.inc.php on line 0.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/haranak/public_html/sites/all/themes/zeropoint/template.php on line 343.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/haranak/public_html/sites/all/themes/zeropoint/template.php on line 343.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/haranak/public_html/sites/all/themes/zeropoint/template.php on line 343.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/haranak/public_html/sites/all/themes/zeropoint/template.php on line 343.
 • strict warning: Non-static method cmfcCalendar::factory() should not be called statically in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar_systems.module on line 221.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/haranak/public_html/sites/all/modules/views-6.x-2.12/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 0.

سايه هاي سكوت

نام نويسنده : علي قانع

ناشر : آموت

سال انتشار : 1395

سایه های سکوت :علی قانع
داستان بلند سایه های سکوت به دو دلیل اثری قابل توجه است .یکی از منظر آسیب شناسی اجتماعی به خصوص که درکشور ایران با بزه هایی درگذرزمان مواجه می شویم که تکان دهنده است و تحلیل موشکافانه می خواهد. در سایه های سکوت با طرح داستان زندگی هما وهمسرش دقیقا به ریشه های جرم وخشونت در محیط خانوادگی خالی از هرگونه محبت اشاره می کند که واقع بینانه می توان درباره ناراستی این زن وشوهر قضاوت کرد.ازطرف دیگر کاربسیار خوبی که درلابلای داستان آمده است بریده روزنامه هاست که نشان دهنده کارمطالعاتی و دقیق نویسنده است همراه با داستان اظهار نظرهای روان کاوی و قضایی را درباره جرم ها و خشونت های اتفاق افتاده به ترتیب زمانی روایت می کند که خشونت مجرمانی مانند خفاش شب یا اصغر قاتل وبیجه ودیگران ریشه در شرایط فقر و عقده های زندگی گذشته شان دارد که این چنین درشکل های گوناگون جرم جلوه گر شده است.داستان سایه های سکوت بسیار روان و سر راست نوشته شده است و خوشخوان است .قصه ها خاطرات هرچند تلخ مخاطب را با خود تا انتهای کتاب می برد و نمودهای جرم با جزییات شگفتی درمعرض دید خواننده قرار می دهد تا درظهور جرمهای خشونت زا چقدر جامعه سهم دارد وچقدر آن شخصیت های مجرم .خواندن سایه های سکوت را به طیف دوستان نویسنده سفارش می کنم که از خواندنش پشیمان نخواهید شد.

كتابهايي كه تا آخر نتوانستم بخوانم شان 1

دراين دوسه يادداشتي كه خواهم نوشت . صحبت از كتابهاي داستاني است كه نتوانستم تا اخر خوانمشان عليرغم اينكه كتابها اسم و رسم داري بودند .يكي از نويسندگان برام اعتراف كردم هنوز كه هنوزه بوف كور و صدسال تنهايي رانفهميدم يا باهاشون ارتباط برقرار نكردم .اين قضيه دال بر بدي يا ضعيف بودن آن كتابها نيست

رونمايي باخيال ها وبي خيال ها

ديروز به اتفاق دكترسيد علي شهروزي فرصتي دست داد به جلسه رونمايي مجموعه داستان حسن لطفي به نام " باخيال ها و بي خيال ها " تو غرفه نشر ثالث درنمايشگاه كتاب قزوين رفتيم .نويسنده گان ازجمله جواد مجابي و محمدحسيني و يوسف عليخاني هم بودند و جمعيت نسبتا زيادي دوربر غرفه بود . حسن لطفي هم مشغول امضاكتاب جديدش براي طرفداران و خوانندگان آثارش بود.درباره اين كتاب خواهم نوشت

چقدر داستان مي خواني

چقدر داستان می خوانی
این روزها باید از دوستان نویسند ه پرسید چقدر داستان می خوانید .چقدر داستان ایرانی و غیر ایرانی را می خوانید .چقدر کتابهای غیرداستانی می خوانید به گواه منتقدان در افت غالب آثار داستانی عوامل متعددی دخالت دارد یکی از مهمترین این عوامل میزان کم خوانش کتابهای داستان و غیرداستانی است که باعث گردیده کیفیت داستان ایرانی آن کیفیت لازم را نداشته باشد .هرچند دربررسی عارضه کنی مطالعه نویسندگان مسائل معیشتی وچندشغله بودن حرف اول را می زند .اما نمی تواند توجیه بی کیفیت نوشتن داستانها باشد.نمی تواند دستاویزی برای انتشارآثاری بشودکه به دلیل بی کیفیتی به عنوان خواننده نتوان داستان را تمام کرد. این روزها دوسه مجموعه داستان را که دست گرفتم .انتظارمی رفت باتوجه به سابقه نویسنده داستان خوبی نوشته باشد اما فارغ از اسم ورسم نویسنده و اعتبار ناشر داستانها حرفی برای لذت داستان بردن و آموختن ندارد

محتوای تغذیه